دیوار ترکیه | تبلیغات آزاد ترکیه | اگهی رایگان ترکیه

تفاوت شهروندی و اقامت ترکیه در چیست ؟

تفاوت بین شهروندی و اقامت ترکیه هنوز برای بسیاری از مردم نامشخص است. و بسیاری دیگر بر این باورند که اقامت با تابعیت ترکیه در واقع یک چیز است. از سال 2012، مزایای اقامت و تابعیت ترکیه نه تنها شهروندان ایرانی، بلکه شهروندان بسیاری از کشورهای اروپایی و عربی دیگر مانند انگلستان، ایرلند، هلند، دانمارک، […]