دیوار ترکیه | تبلیغات آزاد ترکیه | اگهی رایگان ترکیه
دیوار ترکیه | تبلیغات آزاد ترکیه | اگهی رایگان ترکیه

اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید یا می‌خواهید ما را از وجود مشکلی در سیستم آگاه کنید، با دیوار ایستگاه ایرانیان ترکیه صحبت کنید. برای اینکار می‌توانید از صفحه‌ی پشتیبانی و قوانین دیوار ترکیه استفاده کنید.

برای حذف آگهی‌هایی که با شماره‌ی موبایل یا ایمیل شما ثبت شده است، به صفحه‌ی مدیریت آگهی مراجعه کنید.

شماره تماس پشتیبانی:

905358366605+

ایمیل:

mailto:info@iranianist.com